Visi & Misi Jabatan

Visi Jabatan

JTP peneraju kecemerlangan teknologi dan pedagogi.

Misi Jabatan

JTP menyediakan peluang penerokaan pengalaman pedagogi yang dinamik dan menyeluruh dalam penggunaan teknologi pendidikan ke arah m elahirkan guru yang kom petan dan berjiwa pendidik serta bersedia menghadapi cabaran dunia pendidikan masa kini dan masa hadapan.