Latihan Perkembangan Staf

26 – 28 Feb

2018

Bengkel Kejurulatihan Pengaturcaraan Python Dalam Pendidikan Abad Ke-21.

Bengkel ini merangkumi pengenalan pengaturcaraan Python, pemikiran komputasional, algoritma mudah, pengujian, debug dan data struktur.

Pensyarah JTP, JS, JM, JIP,

JPM dan JB.

 24 – 25 Apr

2018

 Kolokium/Kursus Pemantapan Teknologi Instruktional: Dimensi Pengajaran Pembelajaran Abad 21 Dan Cabaran Pendidikan 4.0

 Kolokium atau kursus ini merupakan perkongsian JTP antara IPG Zon Utara. Setiap IPG akan mengemukakan seorang speaker yang akan melaksanakan bengkel, ceramah atau dialog berasaskan tema yang ditetapkan.

 

Pensyarah JTP IPGKI dan IPGK yang terlibat.

 1 – 2 Ogos

2018

 Kursus Integrasi Aplikasi Mobile Dalam Meningkatkan Kualiti Diri Dan Perkhidmatan Staf Sokongan.

Kursus ini memberi peluang peserta untuk mempelajari bagaimana memilih dan menggunakan aplikasi mobile dalam meningkatkan kualiti diri dan juga perkhidmatan.

 Staf Sokongan

 2 – 4 Sept

2018

 Kursus Penggunaan Aplikasi Adobe Photoshop Dalam Meningkatkan Kualiti Dimensi Pengajaran, Pengurusan Dan Perkhidmatan.

Kursus ini menyampaikan perkara yang perlu ketahui untuk menggunakan sepenuhnya Adobe Photoshop. Iajuga memberi peluang untukpeserta menerokai bagaimana perisian ini dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran, pengurusan dan perkhidmatan.

 Pensyarah