PhotoShow – 30 Oktober 2018

30 Oktober 2018 – Satu Pameran Fotografi (PhotoShow) telah diadakan di ruang legar Anjung Seri Budiman oleh pelajar elektif terbuka Unit Q dan Unit R. Tahniah kepada pensyarah penyelia  Tn.Hj. Zain Hazmi b Zain Baharin  dan En. Mohd Zaki b Jamaluddin di atas hasil bimbingan pelbagai teknik fotografi yang menarik  dan pameran yang telah diadakan.

Kursus Asas Photoshop Dalam Kalangan Pensyarah IPG Kampus Ipoh Sebagai Menyokong Amalan “New Pedagogies For Deep Learning” (Leveraging Digital)

15-16 Oktober 2018.  Satu kursus  anjuran ULDP dan di bawah kelolaan JTP  IPG Kampus Ipoh telah dijalankan dengan jayanya. Objektif kursus ini ialah  untuk memanfaatkan kemahiran asas penyuntingan grafik dalam menyelesaikan tugasan harian pensyarah  yang melibatkan perisian Adobe Photoshop. Di samping itu kursus ini dapat menyokong amalan New Pedagogies For Deep Learning dalam kalangan pensyarah …

Kursus Integrasi Aplikasi Mobil Dalam Meningkatkan Kualiti Diri Dan Perkhidmatan Staf Sokongan 8-9 Ogos 2018

Satu kursus Integrasi Aplikasi Mobil Dalam Meningkatkan Kualiti Diri Dan Perkhidmatan Staf Sokongan telah diadakan pada 8-9 Ogos 2018yang lalu. Kursus ini memberi pendedahan dalam kalangan staf sokongan tentang penggunaan aplikasi mobil dalam tugasan harian. Kursus ini dikendalikan oleh fasilitator dari JTP iaitu Dr Abdul Hadi b. Mat Dawi, Dr Suriati bt Abdul Aziz dan Dr …

Kursus Integrasi Aplikasi Mobil Dalam Meningkatkan Kualiti Diri

Satu kursus Integrasi Aplikasi Mobil Dalam Meningkatkan Kualiti Diri Dan Perkhidmatan Staf Sokongan telah diadakan pada 8-9 Ogos 2018yang lalu. Kursus ini memberi pendedahan dalam kalangan staf sokongan tentang penggunaan aplikasi mobil dalam tugasan harian. Kursus ini dikendalikan oleh fasilitator dari JTP iaitu Dr Abdul Hadi b. Mat Dawi.

Seminar Dan Bengkel Aplikasi ICT Dalam Pendidikan Abad Ke 21

Seminar Dan Bengkel Aplikasi ICT Dalam Pendidikan Abad Ke 21  telah di adakan kepada Siswa Pendidik Unit P pada 4-6 Jun 2018. Seminar ini dianjurkan bersama Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Ipoh dan Jabatan Pendidikan Perak  Perasmian  oleh Timbalan Pengarah IPGKI  Dr Yahya bin Osman