20-22 Oktober 2019 – Kursus Asas Photoshop dan Admin Portal Jabatan & Unit

Pada 20-22 Oktober 2019 satu Kursus Asas Photoshop dan Admin Portal Jabatan dan Unit telah dijalankan di bawah pengajuran JTP IPGKI . Terima kasih diucapakan kepada semua peserta kursus yang telah berjaya mengikuti kursus dengan jayanya. Pihak JTP juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada En. Mohd Zaki bin Jamaluddin di atas sumbangan beliau …

PAK 21

Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi pada masa kini. Dalam menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia, Malaysia perlu membawa suatu perubahan yang akan memberi kesan kepada dunia pendidikan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah meneliti perkara-perkara yang perlu dilaksanakan dan berusaha untuk menjayakan usaha tersebut. Bersesuaian dengan matlamat dan …

15 Oktober 2019 – Pelajar IPGK Ipoh Johan Persembahan & Terbaik Keseluruhan Dalam Showcase NPDL di IPGKPMM

15 Oktober 2019 Pasukan pelajar IPGK Ipoh memperolehi Johan Persembahan & Terbaik Keseluruhan Dalam Showcase NPDL di IPGKPMM. Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya dan para pensyarah  EDUP3053&EDUP3053i  serta pesyarah Unit Pengajian Inggeris yang bertungkus-lumus membimbing pelajar hingga kemercu kejayaan.

10-11 Oktober 2019 – Kolokium Pendidikan Antara IPG Kampus Ipoh Dan Universitas Muhammadiayah Sumatera Utara

Pada 10-11 Oktober 2019 – Kolokium Pendidikan antara IPG Kampus Ipoh dan Universitas Muhammadiayah Sumatera Utara telah diadakan di UMSU Medan Sumatera Utara Indonesia. Jabatan Teknologi Pendidikan menggucapkan tahniah kepada Tn.Hj. Zain Hazmi b Zain Baharin , Dr. Abdul Hadi b Mat Dawi serta ahli M3P IPG Kampus Ipoh yang terlibat di dalam kolokium ini.

7-10 Oktober 2019 – Bengkel Aplikasi Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif CIDS

Pada 7-10 Oktober 2019 – Bengkel Aplikasi Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif CIDS (Collaborative Instructional Design System) telah dijalankan di Bahagian Sumber Pendidikan Negeri Perak. Tahniah diucapkan kepada Tn.Hj. Zain Hazmi b Zain Baharin Ketua Jabatan JTP IPGK Ipoh di atas sumbangan sebagai fasilitator di dalam bengkel tersebut.

9 Oktober 2019 (Rabu) – Pameran Produk Akhir NPDL Semester 2 Tahun 2019

Pada 9 Oktober 2019 (Rabu) – Pameran Produk Akhir NPDL Semester 2 Tahun 2019 telah diadakan di Dewan Seri Tanjung IPG Kampus Ipoh. Tahniah diucapkan kepada semua pesyarah JTP yang membimbing pelajar sehingga berjaya membuat pameran tersebut. Ucapan tahniah kepada pensyarah dan pelajar Unit T6 & T7 EDUP3053i kerana telah dinobatkan sebagai Johan.

21 dan 28 September 2019 – Bengkel Robotik Anjuran IPG Kampus Ipoh

Pada 21 dan 28 September 2019 – Bengkel Robotik anjuran IPG Kampus Ipoh telahpun dijalankan dengan jayanya di Makmal Latihan ICT (Bestari) IPG Kampus Ipoh. Tahniah diucapkan kepada En. Yap Thin Peng dan Dr. Suriati bt Abdul Aziz kerana terlibat sebagai fasilitator di dalam bengkel ini.

18&19 dan 24&25 September 2019 – Bengkel Kerja Reka Bentuk Pengaturcaraan Mata Pelajaran RBT Tahun 4 Negeri Perak

Pada 18&19 dan 24&25 September 2019 – Bengkel Kerja Reka Bentuk Pengaturcaraan Mata Pelajaran RBT Tahun 4 Negeri Perak telah dijalankan dengan jayanaya di Bilik Latihan ICT (Bestari) bagi guru-guru RBT Negeri Perak.Tahniah diucapkan kepada En. Yap Thin Peng, Dr. Suriati bt Abdul Aziz dan En. Lee Siong Theam kerana telah memberi sumbangan sebagai fasilitator …