Kursus Asas Photoshop Dalam Kalangan Pensyarah IPG Kampus Ipoh Sebagai Menyokong Amalan “New Pedagogies For Deep Learning” (Leveraging Digital)

15-16 Oktober 2018.  Satu kursus  anjuran ULDP dan di bawah kelolaan JTP  IPG Kampus Ipoh telah dijalankan dengan jayanya. Objektif kursus ini ialah  untuk memanfaatkan kemahiran asas penyuntingan grafik dalam menyelesaikan tugasan harian pensyarah  yang melibatkan perisian Adobe Photoshop. Di samping itu kursus ini dapat menyokong amalan New Pedagogies For Deep Learning dalam kalangan pensyarah …