Kursus Asas Photoshop Dalam Kalangan Pensyarah IPG Kampus Ipoh Sebagai Menyokong Amalan “New Pedagogies For Deep Learning” (Leveraging Digital)

15-16 Oktober 2018.  Satu kursus  anjuran ULDP dan di bawah kelolaan JTP  IPG Kampus Ipoh telah dijalankan dengan jayanya. Objektif kursus ini ialah  untuk memanfaatkan kemahiran asas penyuntingan grafik dalam menyelesaikan tugasan harian pensyarah  yang melibatkan perisian Adobe Photoshop. Di samping itu kursus ini dapat menyokong amalan New Pedagogies For Deep Learning dalam kalangan pensyarah IPG Kampus Ipoh. Ucapan jutaan terima kasih kepada yang terlibat terutama barisan penceramah yang bersungguh-sungguh berkongsi ilmu kepada perserta kursus  dalam setiap sesi yang dijalankan.

Tahniah kepada penceramah En. Mohd Zaki b Jamaluddin di atas kesungguhan di dalam perkongsian kemahiran Adobe Photoshop
Tahniah kepada penceramah En. Mohd Zaki b Jamaluddin di atas perkongsian kemahiran Adobe Photoshop kepada peserta kursus

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *