EKSA – 9 Januari 2019

9 Januari 2019 – Jabatan Teknologi Pendidikan telah menjalankan aktiviti EKSA dalam usaha menjadikan JTP lebih kondusif dengan menyusun barang-barang tidak dipakai dibilik PAK21. Aktiviti EKSA ini berjaya dijalankan dibawah inisiatif En Mohamad Zaki selaku penyelaras EKSA dan dibantu oleh semua pensyarah JTP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *