Elektif Terbuka

PISMP

FTGK3013

Fotografi

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada fotografi, kamera, filem dan media digital, aperture, shutter speed, komposisi, post processing, mencetak dan persembahan, dan fotografi dalam studio.

 PISMP

 PVPS3013

Penerbitan Video

Kursus ini ditawarkan untuk menyediakan kepada pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran asas teknologi di sebalik penerbitan video sebagai medium maklumat.

Pelajar akan menguasai kaedah penerbitan melibatkan prinsip asas penerbitan, prapenerbitan, penerbitan, pasca penerbitan dan penilaian penerbitan. Pelajar juga akan mendalami pengalaman tentang operasi peralatan dan perisian serta bimbingan berterusan selaras dengan kemajuan kerja projek.