Piagam Pelanggan Jabatan

Piagam Pelanggan Jabatan

Kami warga Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Pendidikan Guru dengan ini bertekad, beriltizam, berikrar dan berjanji memberi perkhidmatan berkualiti untuk:

  1. Memastikan piagam pelanggan IPGM dan IPGK Ipoh dilaksanakan sepenuhnya.
  2. …….
  3. ……
  4. …..